Infographic: Những quyền lợi của lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Ngày đăng : 11:26, 01/11/2022

(Kiemsat.vn) - Pháp luật quy định người lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được hưởng những chế độ đặc biệt.

 

Thanh Huyền