Infographic: Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2021

01/03/2021 13:56

(kiemsat.vn)
Từ chối bồi thường bảo hiểm với tài xế có cồn, tiêu chí mới về chuẩn hộ nghèo,... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2021.

 

 

Infographic: Dự thảo 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

(Kiemsat.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Nghị định Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó quy định 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang