Infographic: Mở rộng thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí của Bộ trưởng Bộ TT và TT

02/02/2021 07:51

(kiemsat.vn)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 41/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021, quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử...

 

Infographic: Từ 1/2/2021, lao động nữ đi làm ngày "đèn đỏ" được nhận thêm lương

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2/2021. Trong đó có những quy định liên quan đến ngày nghỉ của phụ nữ trong thời gian "đèn đỏ".

Infographic: Điều kiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021, quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang