Infographic: Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2021

30/11/2021 13:00

(kiemsat.vn)
Tháng 12/2021 đánh dấu nhiều chính sách mới chính thức được áp dụng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân như: Công chức không còn phải học bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; xe kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số màu vàng; bắt buộc phải đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip,...

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang