Infographic: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023

17/02/2023 12:25

(kiemsat.vn)
VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 10/2/2023 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang