Infographic: 05 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát

13/02/2023 22:14

(kiemsat.vn)
Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát quy định những tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; điều chỉnh thái độ, hành vi, cách ứng xử, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ Kiểm sát khi thi hành công vụ.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang