Infographic: 07 điểm nổi bật của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân

21/04/2023 18:50

(kiemsat.vn)
Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang