Hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

04/06/2018 07:55

(kiemsat.vn)
Yêu cầu đặt ra là đánh giá được ưu điểm, vi phạm trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm của VKSND trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”.

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-VKSTC ngày 22/5/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân. Ngày 01/6/2018, Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) ban hành công văn số 2244/VKSTC-V8 hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 06 tháng đầu năm 2018 như sau:

Thứ nhất, yêu cầu đánh giá được ưu điểm, vi phạm trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm của Viện KSND trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”; theo các nội dung: Về thủ tục pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; công tác quản lý trong giam giữ; thực hiện chế độ trong giam giữ.

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Thứ hai, đánh giá về biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, những đổi mới, cải tiến phương pháp tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. (Lưu ý: Ở mỗi cấp kiểm sát cần đánh giá rõ việc thực hiện đúng, đủ, vượt chỉ tiêu kiểm sát?)

- Đối với cấp huyện: Nêu rõ tổng số lần kiểm sát nhà tạm giữ có kết luận bằng văn bản? Các dạng vi phạm, số lượt vi phạm đã phát hiện? Biện pháp tác động của Viện kiểm sát (số kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục)? Kết quả tiếp thu sửa chữa, khắc phục vi phạm của Trưởng nhà tạm giữ và các Cơ quan tiến hành tố tụng?

- Số lần kiểm sát cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp và UBND cấp xã có kết luận bằng văn bản? Các dạng vi phạm, số lượt vi phạm đã phát hiện? Biện pháp tác động của Viện kiểm sát (số kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục)? Kết quả tiếp thu sửa chữa, khắc phục vi phạm ?

- Đánh giá hoạt động kiểm sát việc ra quyết định thi hành án, gửi bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp; kiểm sát đối với Cơ quan thi hành án hình sự và UBND cấp xã trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người bị kết án.

- Đối với cấp tỉnh: 

Công tác kiểm tra, hướng dẫn cấp quận, huyện 

- Số văn bản hướng dẫn cấp huyện: văn bản Hướng dẫn công tác, Thông báo rút kinh nghiệm (nội dung), Báo cáo chuyên đề, trả lời thỉnh thị về nghiệp vụ?

- Số lần trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ cấp huyện có kết luận bằng văn bản? Các dạng vi phạm, số lượt vi phạm đã phát hiện? Biện pháp tác động của Viện kiểm sát (số kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục)? Kết quả tiếp thu sửa chữa, khắc phục vi phạm ? - Đánh giá về nội dung, kết quả kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo cấp huyện; những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Công tác kiểm sát

- Số lần trực tiếp kiểm sát trại giam thuộc Bộ Công an và trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh quản lý có kết luận bằng văn bản? Các dạng vi phạm, số lượt vi phạm đã phát hiện? Biện pháp tác động của Viện kiểm sát (số kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục)? Kết quả tiếp thu sửa chữa, khắc phục vi phạm ?

- Số cuộc phúc tra các kháng nghị, kiến nghị đã ban hành năm 2017. Đánh giá khái quát về nội dung, phương thức và kết quả đạt được thông qua công tác phúc tra.

Kết quả kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù? Trong đó, nêu rõ Viện kiểm sát đề nghị đưa ra khỏi danh sách xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù bao nhiêu trường hợp, lý do? Kết quả kiểm sát việc miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án phạt tù?

 - Số lần trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp, cấp dưới và UBND cấp xã có kết luận bằng văn bản? Các dạng vi phạm, số lượt vi phạm đã phát hiện? Biện pháp tác động của Viện kiểm sát (số kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục)? Kết quả tiếp thu sửa chữa, khắc phục vi phạm ?

- Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ mới thuộc lĩnh vực được giao theo Quyết định số 39/QĐ-VKSTC-V9 ngày 08/4/2015 về việc giao bổ sung nhiệm vụ kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND? Đánh giá kết quả công tác kiểm sát (có dẫn chứng số liệu). Đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong việc ra quyết định, chuyển giao quyết định, bản án của Tòa án.

Số kiến nghị, kháng nghị đối với các dạng vi phạm mang tính phổ biến trong hoạt động bắt, giữ và chế độ giam giữ; trong thi hành án hình sự (kháng, kiến nghị bằng văn bản riêng) theo Hệ thống chỉ tiêu của Ngành.

Việc tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Điều 142 Luật THA hình sự?

Công tác xây dựng Ngành

- Đánh giá công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp tại địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, việc phối hợp với trại giam và Tổng cục VIII trong việc kiểm sát trại giam đóng tại địa phương ?

- Công tác tham mưu, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát? Thực trạng của địa phương về công tác cán bộ, về chất lượng, hiệu quả công tác?

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Thời điểm đánh giá kết quả công tác và lấy số liệu xây dựng Báo cáo sơ kết công 6 tháng đầu năm 2018: Từ 01/12/2017 đến 31/5/2018.

Thời hạn VKSND tối cao (Vụ 8) nhận được Báo cáo sơ kết, chậm nhất vào ngày 09/6/2018.

(Lưu ýĐề nghị VKS tỉnh, TP xây dựng báo cáogửi kèm theo Danh sách: Các trường hợp trả tự do theo luật tổ chức VKSND năm 2014; các trường hợp trốn; chết do tự sát, chết do đánh nhau; phạm tội mới và danh sách án tử hình.

Các đơn vị chỉ  tổng hợp Phụ lục báo cáo theo một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 (theo Kế hoạch 62/KH-VKSTC ngày 22/5/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân mục V của phụ lục số 4)

Xem chi tiết Công văn sô 2244 tại đây.

Xem thêm >>>

Mỗi lần thăm gặp phạm nhân tối đa là 3 người

Phạm nhân được ăn cơm cùng người thân

Phạm nhân có quyết định tha tù trước thời hạn bị khiển trách sẽ bị xem xét lại

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang