Hướng dẫn áp dụng tình tiết định khung tăng nặng đối với tội đánh bạc, gá bạc qua mạng

04/09/2018 14:20

(kiemsat.vn)
Việc người phạm tội sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử khác để liên lạc với nhau mà không hình thành nên các trò chơi được thua bằng tiền hoặc hiện vật trực tuyến thì không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321, Điều 322 của BLHS.

Đó là hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao nhằm đảm bảo áp dụng pháp luật thống nhất trong việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 BLHS được nêu tại Công văn số 196/TANDTC-PC ban hành ngày 04/9/2018.

Ảnh minh họa (Internet)

Cụ thể, thời gian qua, TAND tối cao nhận được ý kiến phản ánh của một số Tòa án về vướng mắc trong việc áp dụng tình tiết định khung tăng nặng “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS. Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật việc áp dụng tình tiết nêu trên, TAND tối cao có ý kiến như sau:

“Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS được hiểu là việc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để đánh bạc trực tuyến (như hình thành nên các chiếu bạc online hoặc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc, gá bạc).

Việc người phạm tội sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử khác như là phương tiện để liên lạc với nhau (ví dụ: nhắn tin qua điện thoại, qua email, zalo, viber.... để ghi số đề, lô tô, cá độ đua ngựa...) mà không hình thành nên các trò chơi được thua bằng tiền hoặc hiện vật trực tuyến thì không thuộc trường hợp “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viên thông và các phương tiện điện tử đế phạm tội” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS.

Tải toàn bộ công văn tại đây

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang