Họp Ban nội dung về kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND

29/07/2019 17:45

(kiemsat.vn)
Sáng nay 29/07, tại trụ sở VKSND tối cao đã diễn ra cuộc họp về công tác nội dung chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020), đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng ban chủ trì cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát quân sự Trung ương; Thủ trưởng một số đơn vị liên quan cùng tham dự cuộc họp.

Dưới sự chủ trì và điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, các thành viên trong Ban nội dung đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự kiến bảng phân công công việc của Ban nội dung.

Theo đó, các nội dung chính gồm: Biên soạn cuốn Biên niên sử 60 năm xây dựng và phát triển VKSND Việt Nam; biên soạn cuốn sách “Lịch sử VKSND Việt Nam”; xây dựng Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của VKSND qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Bên cạnh đó tổng hợp tài liệu, văn bản để xây dựng cuốn sách “Sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành KSND”; biên soạn cuốn sách “Các bài phát biểu, bài viết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về VKSND”...

Đồng thời, sưu tầm, hệ thống hóa các nghị quyết, chỉ thị, văn kiện khác của Đảng, các văn bản pháp luật, hình ảnh, phim về ngành KSND qua 60 năm tổ chức và hoạt động, để tổng hợp trưng bày tại phòng truyền thống của VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng ban nội dung phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cơ bản thống nhất với dự thảo phân công cũng như các ý kiến phát biểu, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban nội dung để triển khai thực hiện.

Theo đó, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công để thành lập các nhóm thực hiện. Các đồng chí trưởng nhóm đề xuất các thành viên thuộc phạm vi quản lý của mình để thực hiện các hoạt động của nhóm, báo cáo lãnh đạo Ban thành lập các nhóm giúp việc; chịu trách nhiệm về công việc của nhóm mình; tổ chức cuộc họp của Ban nội dung 3 tháng 1 lần để đánh giá kết quả triển khai công việc.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, Ban nội dung phải trao đổi, tham khảo; phải có sự phối hợp giữa các nhóm, các đồng chí thành viên để việc thực hiện nhiệm vụ chung được tốt hơn. Bên cạnh đó, lựa chọn và tiếp thu ý kiến của những người là cán bộ của Ngành có tâm huyết, có kinh nghiệm và có sự am hiểu sâu sắc về ngành KSND trong việc Biên soạn cuốn Biên niên sử 60 năm xây dựng và phát triển VKSND Việt Nam; biên soạn cuốn sách “Lịch sử VKSND Việt Nam”.

Ban nội dung do đồng chí Lê Hữu Thể, Kiểm sát viên VKSND tối cao, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt đồng chí Trưởng ban hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhóm xây dựng kế hoạch và thực hiện.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang