Hơn 700 cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh được học tập, quán triệt cuốn sách về chống tham nhũng của Tổng Bí thư

22/03/2023 20:51

(kiemsat.vn)
Ngày 22/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị với 770 cán bộ cơ sở tiêu biểu trên địa bàn tỉnh để học tập, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đã quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giới thiệu cuốn sách, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng cho biết: Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và gần 100 bức ảnh; ra mắt đúng vào dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” (trang 11 đến 206); Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” (trang 207 đến 522); Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” (trang 523 đến 619).

Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư được rút ra từ thực tiễn phong phú trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Qua đó, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ cốt cán cơ sở cần tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở; xem xét đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, liên hệ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị, địa phương.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang