VKSND tối cao tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

13/03/2023 14:03

(kiemsat.vn)
Sau khi Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, ngày 13/3/2023, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách đến toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức cơ quan.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại trụ sở VKSND tối cao với các điểm cầu trong toàn Ngành.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở VKSND tối cao.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu tóm tắt những nội dung cơ bản của cuốn sách và những yêu cầu, nhiệm vụ xung quanh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí nhấn mạnh, cuốn sách nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này. Cuốn sách được hoàn thành với hơn 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, gồm 03 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Nhất quán với phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, cuốn sách đã tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên – công tác luôn được Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù ở trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Trong đó, 14 bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ những năm đầu tiến hành đổi mới đất nước đến nay; 8 bài viết về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài được viết từ những năm 70 của thế kỷ 20.

Bên cạnh đó, đồng chí Tổng Bí thư đã rút ra 8 bài học kinh nghiệm quý giá về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bàn và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Cụ thể là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vững mạnh; mở rộng hợp tác quốc tế; triển khai có hiệu quả phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước;…

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hoàn cảnh ra đời, quá trình xây dựng, biên tập những nội dung cơ bản của cuốn sách.

Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đã trang bị nhiều nhận thức cơ bản về tham nhũng, tiêu cực; cùng yêu cầu “không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Trong đó, phương châm phòng là cơ bản, lâu dài; chống là cấp bách, trước mắt. Cuốn sách cũng cho thấy kết quả rõ nét trong công tác chống “giặc nội xâm” trong 10 năm qua, thể hiện qua con số cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật cũng như quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng; kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính; mở rộng phạm vi chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước, tăng cường hợp tác quốc tế...

Tiến sĩ Nguyễn Thái Học chia sẻ, cuốn sách đã phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là một cán bộ biên tập viên trẻ, đến nay là người đứng đầu Đảng ta, đó là tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, làm hết lòng hết sức vì Đảng, vì dân. Bằng phong cách báo chí, hiện đại, với nhiều bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, như: “Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!”; Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; 4 phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022; kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong Cuốn sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân; làm sáng rõ quan điểm, chủ trương của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cơ quan, đơn vị, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, xã hội của đất nước.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu, VKSND các cấp sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đồng thời, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền cuốn sách phải gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, cần vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong cuốn sách. Biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ không ngừng nghỉ; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

VKSND tối cao triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023

(Kiemsat.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 và Chỉ thị công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang