Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028

23/02/2023 14:38

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 23/02/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo quy định, về yêu cầu công tác quy hoạch phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và các quy định của Tổng Liên đoàn, Công đoàn Viên chức Việt Nam về lãnh đạo công tác cán bộ và phân cấp quản lý cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đồng bộ, liên thông trong hệ thống công đoàn. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát trong quy hoạch cán bộ.

Mặt khác, việc quy hoạch phải coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hoà, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm. Phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu 3 độ tuổi, đảm bảo tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Quy hoạch lãnh đạo, quản lý chủ chốt của công đoàn phải gắn với quy hoạch cấp uỷ; lấy quy hoạch các chức danh cấp uỷ làm cơ sở để quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của công đoàn; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đã chủ trì và điều hành phần thảo luận để giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh trong Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết quy hoạch các chức danh trong Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Uỷ viên BCH, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên UBKT Công đoàn VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

Đọc nhiều
lên đầu trang