Tăng cường công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

31/01/2023 08:46

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 30/01/2023, tại trụ sở VKSND tối cao, Công đoàn VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao và đại diện các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn VKSND tối cao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022 cho thấy, Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao luôn chú trọng vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tích cực học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Chủ động phối hợp với Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến, tìm giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những biện pháp khắc phục tồn tại để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình công tác trong năm. Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị; trong đó yêu cầu tập trung tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trong thực hiện các chế độ, chính sách về nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2030, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị.

Công đoàn VKSND tối cao luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công đoàn VKSND tối cao tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa; công tác thăm hỏi đoàn viên bị ốm, bệnh nặng được các Công đoàn bộ phận quan tâm thường xuyên, kịp thời. Đồng thời, phát động quyên góp, ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Trong hoạt động nữ công và phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Công đoàn VKSND tối cao đã chỉ đạo Ban Nữ công tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức Hội thảo “Phụ nữ VKSND thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030 và quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam”.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Công đoàn VKSND tối cao xác định tập trung triển khai, tổ chức tốt Đại hội công đoàn bộ phận trực thuộc và Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023-2028. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2023 theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát một cách thiết thực, hiệu quả. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023 với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm của đoàn viên trong tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; tiếp tục đổi mới, đa dạng phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Công đoàn cơ quan VKSND tối cao đã đạt được trong năm 2022. Công đoàn VKSND tối cao đã có nhiều hoạt động tích cực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, được đông đảo đoàn viên công đoàn hưởng ứng, tham gia. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn VKSND tối cao luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất chính trị tốt, lập trưởng tư tưởng vững vàng, có ý thức phấn đấu học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng nhấn mạnh, năm 2023 toàn Ngành xác định thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả; do đó, các Công đoàn bộ phận trực thuộc cần bám sát yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động sâu sắc, sáng tạo, hiệu quả hơn. Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp, các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn VKSND tối cao cần chủ động chuẩn bị kỹ nội dung, cơ cấu nhân sự hợp lý, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội. Hoạt động công đoàn VKSND tối cao cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Công đoàn VKSND tối cao cần duy trì tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động khác nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của ngành Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa của các cấp công đoàn. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đồng thời chú trọng việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn của VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang