Cục 2 VKSND tối cao: Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn

22/02/2023 14:04

(kiemsat.vn)
Ngày 22/02/2023, Công đoàn cơ sở Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2023 cho thấy, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục 2 VKSND tối cao đã thực hiện tốt vai trò của công đoàn trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, thể hiện ở các mặt công tác như sau: Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn trong việc thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chuyên môn về công tác thống kê và công nghệ thông tin; tích cực hưởng ứng các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên công đoàn đi học để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia học tập nghị quyết, nói chuyện thời sự, chuyên đề; chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh các hoạt động xã hội; kịp thời thăm hỏi động viên đoàn viên khi ốm đau, thai sản, gia đình có việc hỷ, việc hiếu... Việc chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn được Công đoàn Cục 2 VKSND tối cao quan tâm. Triển khai thông báo đầy đủ các văn bản của Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao trong đó có các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người lao động có cơ hội lựa chọn mua nhà phù hợp với điều kiện ở và làm việc...

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Cục 2 VKSND tối cao đã đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện phong trào thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phát động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Xây nhà tình nghĩa”, quỹ “Ủng hộ đồng bào lũ lụt”, quỹ “Phòng chống COVID-19”, chương trình “Hiến máu nhân đạo”... Đề cao việc chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và hoạt động xã hội. Công tác giáo dục tuyên truyền được tăng cường gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác nghiên cứu tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật: tham gia tích cực vào góp ý dự thảo các tài liệu có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, lao động; chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ năm 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở Cục 2 VKSND tối cao xác định tập trung 100% cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn các cấp về cải cách hành chính và công vụ, công chức; cải cách tư pháp. Thực hiện, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, phối hợp, phát động tổ chức các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn. Phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể và có cá nhân được bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao và giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao. Tập trung, thực hiện tốt chuyên môn về công tác thống kê và công nghệ thông tin; xây dựng báo cáo thống kê có chất lượng, thực hiện tốt hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện các đề án, dự án về thống kê và công nghệ thông tin, bảo đảm các hội nghị trực tuyến của VKSND tối cao được thông suốt. Đồng thời, Công đoàn cơ sở Cục 2 VKSND tối cao xem xét giới thiệu các đoàn viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để đề nghị Văn phòng Đảng ủy xem xét kết nạp đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao đánh giá cao kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Cục 2 VKSND tối cao trong nhiệm kỳ qua; đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên công đoàn; tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn học tập, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu kiến thức mới về quản lý, khoa học công nghệ, góp sức mình vào thực hiện tốt nhiệm vụ chung của đơn vị, của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Bí thư Chi bộ Cục 2, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang