Hội nghị tập huấn công tác thống kê trong toàn ngành KSND khu vực phía Bắc

10/10/2019 15:14

(kiemsat.vn)
"Làm không tốt công tác thống kê, chế độ báo cáo thì sẽ không chính xác về số liệu, từ đó ảnh hưởng đến kết quả công tác chung của toàn Ngành" đây là nội dung mà đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân, khu vực phía Bắc vào sáng nay, ngày 10/10/2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh ý nghĩa và sự cấp thiết trong việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Kiểm sát nhân dân, việc sửa đổi, bổ sung này không chỉ nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành mà còn nhằm phù hợp với tình hình mới đặt ra, trước việc một số văn bản pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Đồng thời, yêu cầu của việc xây dựng các loại báo cáo của Ngành, của Viện trưởng trước Quốc hội và yêu cầu của việc cung cấp số liệu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền cũng đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung.

Trong Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 đã xác định việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm thống kê là một trong những khâu công tác phải luôn được trú trọng. Chính vì vậy, các đơn vị và cán bộ làm công tác thống kê cần nhận thức được tầm quan trọng của công tác này. 

Hội nghị có tham dự của lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; các đồng chí làm Tham mưu tổng hợp và thống kê các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKS quân sự Trung ương và VKS quân sự các cấp; VKSND cấp tỉnh khu vực phía Bắc.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị

Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị các đại biểu dự hội nghị nêu cao trách nhiệm, phát biểu trao đổi về những khó khăn, vướng mắc cũng như những đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác thống kê. Cục 2 tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn để kịp thời giải đáp những vướng mắc về công tác này, đồng thời tập hợp các ý kiến góp ý tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo trình Lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Văn Trung, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin giới thiệu những nội dung cơ bản của dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê (sửa đổi) 

Theo báo cáo, Hệ thống chỉ tiêu thống kê thực hành quyền công tố hiện hành có 398 chỉ tiêu thì khi sửa đổi sẽ còn 266 chỉ tiêu, trong đó đã bổ sung 45 chỉ tiêu, huỷ bỏ 13 chỉ tiêu, gộp (nhập) 185 chỉ tiêu. Đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật: Hiện hành: 171 chỉ tiêu; sửa đổi: 99 chỉ tiêu, trong đó: Bổ sung 10 chỉ tiêu, huỷ bỏ 1 chỉ tiêu, gộp (nhập) 79 chỉ tiêu.

Đối với Chế độ báo cáo thống kê: Hiện hành: có 27 biểu mẫu thống kê, 1.496 tiêu chí thống kê, 6 phụ lục; sửa đổi: 33 biểu mẫu thống kê, 2.581 tiêu chí thống kê (bổ sung 1.124 tiêu chí (75,13%), hủy bỏ 39 tiêu chí, sửa đổi 134 tiêu chí, giữ nguyên 1.284 tiêu chí), 6 phụ lục.  

Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành KSND sẽ tiếp tục được triển khai ở khu vực miền Nam và tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 16/10/2019.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang