Hội nghị sơ kết Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

11/02/2023 09:22

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 10/02/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Duy Giảng đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Trụ sở VKSND tối cao đến các điểm cầu trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo cấp Vụ và đại diện Lãnh đạo cấp phòng các đơn vị được giao đầu mối phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao cùng toàn thể Lãnh đạo, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao tại Hà Nội; đại diện Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội và đại diện Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử được giao đầu mối của một số VKSND cấp tỉnh được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen trong công tác phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Đại biểu tham dự Hội nghị điểm cầu VKSND tối cao.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong những năm qua, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp tiếp tục diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Trên cơ sở các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, ngày 29/12/2017, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao kèm theo Quyết định số 565/QĐ-VKSTC (Quy chế 565). Sau một thời gian triển khai, việc thực hiện Quy chế 565 đã đạt được những kết quả nhất định. Về cơ bản các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương và VKSND địa phương đã quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất Quy chế 565, Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 17/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; đưa nội dung thực hiện Quy chế 565 vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị.

Công tác tiếp nhận, thu thập và xử lý nguồn tin về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, có xu hướng tăng cả về số lượng và chất lượng. Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát địa phương đã chủ động tích cực trong việc phát hiện, thu thập thông tin vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp để chuyển đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao nghiên cứu phân loại xử lý, giải quyết kịp thời. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương với Cơ quan điều tra VKSND tối cao được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ; nhiều kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu do các đơn vị, địa phương phối hợp có chất lượng tốt, giúp cho việc giải quyết nguồn tin của Cơ quan điều tra VKSND tối cao hiệu quả, kịp thời.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 1/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao); thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các báo cáo định kỳ về công tác tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao theo Quy chế 565; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế 565; đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân của tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, tập trung thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị về những nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao và Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp VKSND tối cao đã có sự  phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức Hội nghị. Đồng thời, ghi nhận những kết quả trong công tác triển khai thực hiện Quy chế 565 của Viện trưởng VKSND tối cao mà các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương đạt được những năm qua.

Nhất trí với các nội dung, giải pháp của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, để tiếp tục triển khai hiệu quả Quy chế 565 trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu cần tiếp tục xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ sở pháp lý. Trong đó, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt Quy chế 565 và triển khai thực hiện thống nhất, có hiệu quả, đảm bảo mọi vi phạm, tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra VKSND tối cao với VKSND các cấp nhằm nắm bắt kịp thời, đầy đủ các tố giác, tin báo về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp xảy ra trên địa bàn; tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; bố trí cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, mở rộng các nguồn cung cấp thông tin, nguồn tin; đổi mới phương thức thu thập, tiếp nhận, nắm bắt thông tin vi phạm, tội phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung của Quy chế 565…

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng tin tưởng trong thời gian tới, các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phối hợp hiệu quả cùng Cơ quan điều tra VKSND tối cao, góp phần tích cực cùng toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Lãnh đạo VKSND tối cao cùng Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao tại Hội nghị.

Lãnh đạo VKSND tối cao cùng các đại biểu tại Hội nghị.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang