Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao

20/01/2020 18:27

(kiemsat.vn)
Sáng 20/01/2020, tại Hà Nội, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và triển khai công tác năm 2020 của Cơ quan VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao chủ trì Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng hơn 300 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, VKSND tối cao đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, các nội dung Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan VKSND tối cao; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Theo đó, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ, không để xảy ra bị can phải đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm hoặc Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Đặc biệt, trong thời gian ngắn, các đơn vị đã tập trung đẩy nhanh tiến độ, phối hợp đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, các vụ án được dư luận quan tâm. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được chú trọng; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ của toàn Ngành, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng Ngành được quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: Đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo chủ chốt Viện kiểm sát các cấp; chú trọng công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo; triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, nghiệp vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đổi mới, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp và tuyển dụng công chức... Đời sống, thu nhập của công chức tăng hơn so với năm 2018; môi trường, điều kiện làm việc tốt hơn để hoàn thành nhiệm vụ.

Công đoàn VKSND tối cao đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XXV Công đoàn VKSND tối cao. Khẩn trương triển khai các nội dung hoạt động; nhiều nội dung đạt kết quả tốt, được Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao; góp phần tích cực vào việc động viên cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động tập thể do công đoàn tổ chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị, Cơ quan và toàn ngành Kiểm sát.

Năm 2019, Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; duy trì và tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên trong điều kiện cho phép. Qua đó ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch công tác được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các kết quả đã đạt được của toàn Ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2019; những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật góp phần giữ vững an ninh, chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đề nghị, trên cơ sở Nghị quyết hội nghị hôm nay và kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn VKSND tối cao cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết hội nghị gắn với chủ đề của Công đoàn Viên chức Việt Nam, đó là: “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”. Đồng thời, Công đoàn cần xây dựng kế hoạch phát động thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Cơ quan, đơn vị; tiếp tục cham lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Công đoàn Viên chức Việt Nam đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời nhất trí với các nội dung được đề cập trong dự thảo Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan VKSND tối cao năm 2020. 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần tập trung đề ra các biện pháp để triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cùng với đó thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020. 

Tại Hội nghị các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan VKSND tối cao năm 2020 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022. 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022

Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 04/11/2019, tại trụ sở VKSND tối cao đã diễn ra phiên họp BCH Công đoàn lần thứ nhất Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV để thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phiên họp.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang