Đại hội Đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

10/09/2019 15:53

(kiemsat.vn)
Ngày 10/9/2019, tại trụ sở VKSND tối cao, Công đoàn VKSND tối cao tổ chức Đại hội Đại biểu khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao.

Toàn cảnh Đại hội

Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện Ban thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao, đại diện các tổ chức, đoàn thể cơ quan cùng sự có mặt của 139 đại biểu đại diện cho 1109 đoàn viên Công đoàn VKSND tối cao.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ban Chấp hành khóa XXIV, Công đoàn VKSND tối cao đã bám sát chức năng nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tối cao, lãnh đạo VKSND tối cao và Công đoàn Viên chức Việt Nam, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, nghị quyết đã đề ra; hoạt động công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng cơ quan VKSND tối cao thành một tập thể đoàn kết; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, tham gia vào các cuộc vận động và các phong trào thi đua góp phần xây dựng và phát triển cơ quan VKSND tối cao nói riêng và của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung.

Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao trình bày báo cáo tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các dịp lễ, kỉ niệm ngày truyền thống; thăm hỏi, động viên, tặng quà tri ân nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tích cực tham gia trong các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp, ủng hộ các quỹ; tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn VKSND tối cao tổ chức…

Trong 05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sự phát triển toàn diện, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức đạt được những kết quả nổi bật: Ngành Kiểm sát nhân dân được tặng Huân Chương Độc lập Hạng Nhất; 02 tập thể và 04 cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 39 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ, 78 tập thể được tặng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân, 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 76 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành; 526 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; hàng năm Công đoàn VKSND tối cao liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối, Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác …

Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn chưa thường xuyên, liên tục; việc chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động còn chậm; công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa kịp thời …

Các ý kiến phát biểu tham luận nhất trí cao với báo cáo đã trình bày trước Đại hội, đồng thời bổ sung, phân tích sâu một số nội dung, nêu một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn VKSND tối cao như: Công đoàn thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với đặc thù đơn vị; Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động .... 

Ý kiến tham luận tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về báo cáo của Ban Chấp hành khóa XXIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 Công đoàn VKSND tối cao; phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chấp hành khóa XXIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đạt được. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa tới (Khóa XXV) cần cầu thị, học hỏi, tiếp tục phát huy, kế thừa những kết quả đã đạt được, đồng thời có những biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế còn tồn tại; đoàn viên, công đoàn các cơ sở phải luôn xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một nhiệm vụ quan trọng; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực học tập nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn trong đánh giá công chức, người lao động, thật sự gần gũi, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đoàn viên; đổi mới và đa dạng về nội dung, hình thức hoạt động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao các kết quả đạt được của Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa XXIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước để nhiều đoàn viên công đoàn tham gia; tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền kiến thức công đoàn cho đội ngũ đoàn viên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn. Ban Chấp hành khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 cần phát huy kết quả đã đạt được, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của VKSND tối cao.

Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tổng số 15 đồng chí trúng cử; đồng thời thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; triển khai tốt các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên và Công đoàn VKSND tối cao phát động...

Công đoàn VKSND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thao kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngành KSND và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, tại trung tâm thể dục thể thao của trường cao đẳng Công Nghiệp Cao Su tỉnh Bình Phước, VKSND tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc Hội thao kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngành KSND và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn VKSND tối cao ủng hộ đồng bào miền trung vùng lũ lụt

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 30/8, Công đoàn VKSND tối cao tổ chức trao quà ủng hộ đồng bào bị thiên tai huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang