Hà Tĩnh: VKSND tỉnh trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Hà

01/03/2023 12:12

(kiemsat.vn)
Mới đây, phòng 8, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Hà. Việc kiểm sát được thực hiện Quyết định số 13/QĐ-VKS-P8 ngày 06/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Trưởng Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù trong Quý I năm 2023. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu báo cáo, kiểm tra hệ thống sổ sách theo dõi, hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người chấp hành án phạt tù; việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Hà.

Qua quá trình kiểm sát, kết quả cho thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Hà đã thực hiện cơ bản tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, đảm bảo hồ sơ, sổ sách đầy đủ, không để xảy ra trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc quá hạn trong giam giữ. Tuy nhiên, Nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Hà vẫn còn để xảy ra một số vi phạm, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Tiếp thu những kết quả của quá trình kiểm sát, Trưởng Nhà tạm giữ thay mặt Nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Hà, đã nêu ý kiến tiếp thu toàn bộ nội dung Viện kiểm sát nêu trong Dự thảo kết luận. Đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm khắc phục những vi phạm, tồn tại. Qua đó cho thấy việc trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát tỉnh là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục người chấp hành án phạt tù./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang