VKSND tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

03/10/2022 14:07

(kiemsat.vn)
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp tiến hành kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/8/2022.

Hoạt động trực tiếp kiểm sát nhằm đảm bảo hoạt động tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời, thông qua kiểm sát phát hiện những vi phạm, tồn tại và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm kết luận và kiến nghị khắc phục, sửa chữa vi phạm, tồn tại. 

Đoàn kiểm sát đã bám sát các nội dung kiểm sát như việc tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm; việc mở sổ sách, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc phân công tổ chức xác minh, thời hạn, kết quả xác minh giải quyết; việc tạm đình chỉ, phục hồi việc giải quyết; việc lập, quản lý hồ sơ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017 của liên ngành Trung ương hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Thông tư số 28 ngày 26/3/2020 của Bộ Công an quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân và các văn bản pháp luật liên quan.

Tại cuộc tọa đàm, Đoàn kiểm sát đánh giá cao kết quả tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh; thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo quy định của pháp luật về việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý, giải quyết nguồn tin tội phạm; Điều tra viên đã không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, cơ bản thực hiện đúng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn khi được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm; báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát trong quá trình thụ lý, giải quyết các nguồn tin về tội phạm, nhất là giữa Điều tra viên đã bám sát và thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu kiểm tra, xác minh của Viện kiểm sát. Các tố giác, tin báo về tội phạm đã được tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời, đúng quy định, không có trường hợp nào oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận, giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế như mở sổ theo dõi các tin báo, tố giác tội phạm tạm đình chỉ riêng; hồ sơ về thời điểm tiếp nhận nguồn tin; thời gian giám định và thời hạn trả kết luận giám định tại các Quyết định trưng cầu giám định...

Tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn kiểm sát, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm đã đạt được, đồng thời sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang