Hà Nội đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất

26/03/2022 14:30

(kiemsat.vn)
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có Văn bản số 1685/STNMT-ĐKTĐĐ gửi UBND các quận, huyện, thị xã và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của một số địa phương, người dân, doanh nghiệp, phương tiện thông tin đại chúng về việc phân lô, chia tách thửa đất, san hạ đất để xây dựng hạ tầng đường giao thông, vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn một số quận, huyện, thị xã.

Trước những thông tin nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện kiểm tra, rà soát, báo cáo về việc phân lô, chia tách thửa đất, san hạ đất để xây dựng hạ tầng đường giao thông trên địa bàn trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2022 đối với các thửa đất có diện tích lớn hơn 500m² (gồm: thửa đất nông nghiệp, thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất) đã được UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện kiểm tra, rà soát, báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất, hợp thửa đất; đồng thời, căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng, đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và điều kiện cụ thể tại địa phương, để đề xuất, kiến nghị cụ thể về các nội dung sau: Điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất tại địa phương (gồm: thửa đất ở; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất trồng cây hằng năm; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất nông nghiệp khác).

Tình trạng đất được phân lô, bán nền trái pháp luật vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tại nhiều địa phương.

Các trường hợp không được phép tách thửa đất: Việc quản lý đối với thửa đất có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu; việc quản lý đối với trường hợp tách thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung trên diện tích đất không phải là đất ở.

Trong thời gian UBND thành phố chưa có quy định cụ thể về nội dung "Điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất tại địa phương, các trường hợp không được phép tách thửa đất; việc quản lý đối với thửa đất có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu, việc quản lý đối với trường hợp tách thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung trên diện tích đất không phải là đất ở”, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị, UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất; thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất, hợp thửa đất đối với thửa đất ở (toàn bộ diện tích thửa đất là đất ở) bảo đảm điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất ở, UBND cấp huyện căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xem xét, giải quyết thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất thực hiện theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 49 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ; điểm 11, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 09/2001/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Không thực hiện việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất; thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trong các trường hợp sau: Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; tặng - cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước; tặng - cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng - cho quyền sử dụng đất để làm nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà cho hộ nghèo, nhà cho người có công với cách mạng mà các thửa đất sau khi chia tách bảo đảm điều kiện tương tự quy định tại Điều 5 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố; tách thửa đất để phân chia thửa đất theo quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai; quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; tách thửa đất do chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các thửa đất do Nhà nước tách thửa để giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận đầu tư; các trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; phân chia tài sản thừa kế, ly hôn theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chỉ đạo chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình thực hiện các nội dung nêu tại văn bản này cho đến khi có quy định, hướng dẫn của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện rà soát, tổng hợp, báo cáo về các nội dung sau: Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị đăng ký biến động đất đai trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2022 đối với thủ tục chia, tách thửa đất cho các thửa đất có diện tích lớn hơn 500m²; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan, đề xuất, kiến nghị giải pháp xử lý, gửi báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trước ngày 31/3/2022 để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Lâm Đồng quyết liệt xử lý vụ “cạo trọc” đồi, phân lô, bán nền tại Bảo Lộc, Bảo Lâm

(Kiemsat.vn) - Đất thuộc sở hữu tư nhân nhưng được các nhà đầu tư gom lại, tự lập “dự án”, sau đó phân lô tách thửa bán cho khách hàng với giá bán khá “mềm” nên đã thu hút lượng lớn các nhà đầu tư... là thực tế đang diễn ra TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng; những hành vi này có dấu hiệu trái các quy định của pháp luật về đất đai, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước và những hệ lụy khôn lường đối với môi trường sinh thái.

Lộc Ninh, Bình Phước: Phân lô, tách thửa trái quy định - Chính quyền né tránh trách nhiệm?

(Kiemsat.vn) - Theo ghi nhận thực tế trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có nhiều khu đất bị phân lô, tách thửa, ngổn ngang, manh mún và nguy cơ phá vỡ quy hoạch tổng thể. Vậy do đâu mà thực trạng này diễn ra tràn lan, không có dấu hiệu dừng lại? Có hay không việc buông lỏng quản lý về đất đai của các cấp chính quyền huyện Lộc Ninh?
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang