Hà Nam: VKSND huyện Thanh Liêm đẩy mạnh công tác tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, Kiểm sát viên

05/07/2024 10:39

(kiemsat.vn)
VKSND huyện Thanh Liêm (Hà Nam) xác định công tác tự đào tạo, bồi dưỡng công chức là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

VKSND huyện Thanh Liêm tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khám phương tiện trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ cho công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị.

Từ thực tế cho thấy chất lượng công tác THQCT, kiểm sát việc giải quyết đối với một số vụ tai nạn giao thông của Kiểm sát viên trong đơn vị chưa cao. Trong khi đối với các vụ tai nạn giao thông thì công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám xét truy tìm dấu vết để lại trên các phương tiện, thân thể người điều khiển phương tiện là rất quan trọng. Nếu thực hiện tốt công tác kiểm sát khám nghiệm sẽ tạo tiền đề cho công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiểm sát điều tra, truy tố và kiểm sát xét xử các vụ án xâm phạm về trật tự an toàn giao thông được nhanh chóng, thuận lợi, khách quan, đúng quy định của pháp luật, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tại buổi tập huấn, có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Viện, toàn bộ Kiểm sát viên, công chức của đơn vị đã được nghe đồng chí Nguyễn Anh Bình, Viện trưởng VKSND huyện Thanh Liêm trình bày, hướng dẫn về kỹ năng kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khám phương tiện trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Tại buổi tập huấn đã đưa ra một số vụ tai nạn giao thông cụ thể xảy ra trên địa bàn, trình chiếu hình ảnh về sơ đồ hiện trường, các bản ảnh về khám nghiệm hiện trường, tử thi và khám xét các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn,… để hướng dẫn từng thao tác, quy trình khám nghiệm của các cơ quan chức năng và những vấn đề cần lưu ý Kiểm sát viên khi kiểm sát đối với các hoạt động này; việc thu thập và đánh giá chứng cứ, phân tích lỗi trong các vụ tai nạn giao thông để cùng học tập, rút kinh nghiệm.

Qua đó, trang bị thêm cho các Kiểm sát viên, công chức của đơn vị những kiến thức, kỹ năng thực tiễn cần thiết để phục vụ công tác kiểm sát, giúp nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt công tác kiểm sát khám nghiệm các vụ tai nạn giao thông đường bộ; đồng thời cũng đã thảo luận đề ra giải pháp, việc làm tích cực nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự.

Có thể thấy rằng, việc đào tạo tại chỗ thông qua hình thức tự tổ chức tập huấn nghiệp vụ như trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cao về kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên phụ trách công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án hình sự tại đơn vị của VKSND huyện Thanh Liêm nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung. Từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

(Kiemsat.vn) - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo phòng ngừa loại tội phạm này, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang