Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 08/2023

25/04/2023 09:22

(kiemsat.vn)
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới Quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số 08/2023, phát hành ngày 20/4/2023 với các nội dung chính sau đây:

Bài viết “Thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộKiểm sát nhằm quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về đạo đức cách mạng” của tác giả Hoàng Thị Quỳnh Chi - Lê Thị Linh trên chuyên mục SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ khẳng định mỗi cán bộ của ngành Kiểm sát luôn xem lời dạy của Người là tư tưởng chủ đạo, phương châm, kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Qua bài viết “Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng trước yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới” của tác giả Nguyễn Mạnh Thường trên chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT, cho thấy ngành Kiểm sát nhân dân trong những năm qua đã rất nỗ lực với trách nhiệm cao, đã cụ thể hóa rất rõ nét tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên cơ sở nhiệm vụ, chức năng thực hành quyền công tố và giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ.

Mặc dù việc áp dụng các quy định về hợp đồng điện tử trong Luật giao dịch điện tử năm 2005 đã mang lại hiệu quả, tuy nhiên, qua gần 17 năm thi hành, một số quy định đã không còn phù hợp, chưa bắt kịp với sự chuyển biến nhanh chóng của khoa học, công nghệ và đời sống kinh tế, xã hội. Đây là những bất cập cần được hoàn thiện trong thời gian tới. Đó là nội dung chính trong bài viết “Pháp luật về hợp đồng điện tử một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện” của tác giả Trần Linh Huân - Phạm Thanh Hoa trên chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI.

Mỗi chủ thể sử dụng đất khác nhau được ghi nhận quyền và nghĩa vụ pháp lý riêng phù hợp với mỗi loại đất được Nhà nước giao tương ứng với việc tuân thủ các chế độ sử dụng đất cụ thể. Trên chuyên mục Góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), tác giả Nguyễn Minh Hằng thông qua bài viết “Chủ thể sử dụng đất và quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất theo dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)” trao đổi về chủ thể sử dụng đất là hộ gia đình, tổ chức không có tư cách pháp nhân và một số quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Ngoài ra, Tạp chí Kiểm sát số 04/2023 còn có một số bài viết như: “Hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến lấy lời khai người làm chứng, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ở nước ngoài" của tác giả Nguyễn Cẩm Tú; “Hoàn thiện quy định của pháp luật dân sự về hợp đồng có điều kiện” của tác giả Phùng Bích Ngọc; “Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)” của tác giả Thái Văn Đoàn - Trần Hạnh Thảo

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với TAND cùng cấp xét xử lưu động 02 vụ án hình sự

(Kiemsat.vn) - VKSND tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 02 vụ án hình sự nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về tác hại của ma túy.

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo lấy ý kiến về việc tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang