Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 04/2023

21/02/2023 18:04

(kiemsat.vn)
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới Quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số 04/2023, phát hành ngày 20/02/2023 với các nội dung chính sau đây:

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới Quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số 04/2023, phát hành ngày 20/02/2023 với các nội dung chính sau đây:

Trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang đã tập trung tăng cường kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, trong đó có kiểm sát việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước. Từ thực tiễn việc kiểm sát thường xuyên và trực tiếp tại một số cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, tác giả Vũ Thanh Tùng qua bài viết “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước” trên chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT chỉ ra một số vi phạm, thiếu sót cần phải có biện pháp khắc phục…

Qua việc nghiên cứu và phân tích khoa học thực trạng của quy phạm về những nguyên tắc cơ bản tại Chương II Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 với 20 điều, trong bài viết“Chế định những nguyên tắc của pháp luật tố tụng hình sự và mô hình lý luận của chế định này trong tương lai” trên chuyên mục NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI, tác giả Lê Cảm – Lê Thúy Hiền đưa ra định hướng tiếp tục hoàn thiện chế định này; đồng thời, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung, tách, nhập và biên soạn lại các điều này để xây dựng trong Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam tương lai.

Việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm sử dụng công nghệ thông tin thời gian qua gặp nhiều khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều tra nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm này nói chung. Thông qua bài viết “Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”, tác giả Ngô Văn Vinh phân tích những khó khăn, hạn chế trong việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Trong công tác giải quyết các vụ án hình sự, có nhiều văn bản hướng dẫn việc xác định tội danh, áp dụng tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bài viết “Trao đổi về việc áp dụng tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự” của tác giả Nguyễn Tiến Đường trên chuyên mục THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM nêu một số tình huống trongthực tiễn  vẫn còn vướng mắc, bất cập và quan điểm giải quyết chưa thống nhất.

Bên cạnh những lợi ích mà Internet mang lại, những hiểm họa hiện hữu và tiềm ẩn từ Internet đối với trẻ em là một vấn đề cần được đặc biệt quan tâm, trong đó có tình trạng bóc lột, lạm dụng trẻ em trực tuyến. Qua bài viết “Hợp tác Asean về phòng, chống bóc lột, lạm dụng trẻ em trực tuyến và sự tham gia của Việt Nam” trên chuyên mục THÔNG TIN KHOA HỌC, tác giả Bùi Ngọc Lan tập trung phân tích những đặc trưng của cơ chế hợp tác Asean về phòng, chống bóc lột, lạm dụng trẻ em trực tuyến, cũng như sự tham gia của Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên.

Ngoài ra, Tạp chí Kiểm sát số 04/2023 còn có một số bài viết như: “Một số giải pháp hoàn thiện chế độ thống kê của ngành Kiểm sát nhân dân” của tác giả Đỗ Thành Trường; “Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về căn cứ khởi tố vụ án hình sự” của tác giả Lê Xuân Lục; “Kiến nghị sửa đổi quy định về thời điểm có hiệu lực của giao dịch dân sự, việc chuyển hoặc tạm chuyển quyền sử dụng đất”của tác giả Nguyễn Khánh Vân…

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang