Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 02/2023

16/01/2023 08:00

(kiemsat.vn)
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và Quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số đặc biệt (số 02/2023), với các nội dung chính sau đây:

Là số đặc biệt – số Tết năm 2023, chuyên mục Sự kiện – Vấn đề trân trọng đăng “Thư chúc mừng năm mới Quý Mão 2023” của đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân.

Công tác tổ chức cán bộ có vai trò quyết định đến việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, Vụ tổ chức cán bộ đã bám sát chương trình, yêu cầu của công tác cán bộ, tham mưu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Điều này được thể hiện qua bài viết “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ” của tác giả Tăng Ngọc Tuấn, trên chuyên mục Công tác kiểm sát.

Cũng trên chuyên mục này, bài viết “Tăng cường đối thoại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát” của tác giả Trần Hưng Bình cho thấy những năm gần đây, tình hình khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp diễn biến khá phức tạp; số lượng đơn khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND vẫn tăng hàng năm; cùng với đó là việc công dân khiếu nại kéo dài đối với vụ việc đã được giải quyết đúng quy định... Vì vậy, tăng cường đối thoại là giải pháp mang lại nhiều hiệu quả cho công tác này.

Tác giả Nguyễn Văn Khoát qua bài viết “Một số yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội” đã nhận định: Sự lớn mạnh, uy tín, vị thế và thành tựu của ngành Kiểm sát nhân dân trong những năm qua có đóng góp không nhỏ của đội ngũ các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Nhà trường đang từng ngày khẳng định vị thế và trở thành cái nôi đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có chất lượng.

Bài viết “Một số lưu ý khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng” của tác giả Đỗ Mạnh Bổng tập trung phân tích các biện pháp bảo đảm việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; từ đó, nêu ra một số lưu ý cho Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng.

Nhận thức tầm quan trọng của việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND thành phố Đà Nẵng chọn: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo án” là khâu công tác đột phá năm 2022, đề ra những giải pháp kịp thời, cụ thể; ban hành các kế hoạch, hướng dẫn công tác về công nghệ thông tin để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, qua đó, đã đạt được những kết quả tích cực. Đó là nội dung trọng tâm bài viết “VKSND thành phố Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ” của tác giả Nguyễn Văn Quang.      

Trên chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi, qua bài viết “Nhận thức về bảo vệ các quyền con người trong khoa học luật hình sự”, tác giả Lê Cảm đã phân tích các luận điểm cơ bản về bảo vệ các quyền con người trong khoa học luật hình sự, trong đó có hai nhóm vấn đề tương ứng về lý luận luật hình sự là: Các hình thức cơ bản của việc bảo vệ các quyền con người bằng luật pháp nói chung; khái niệm, nội hàm và mục tiêu bảo vệ các quyền con người trong khoa học luật hình sự.

Hụi, họ, biêu, phường là một hình thức huy động vốn theo tập quán, tồn tại lâu đời và khá phổ biến ở nước ta. Thời gian qua, hoạt động này diễn biến phức tạp và xảy ra nhiều vụ vỡ họ do bị lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, gây xôn xao dư luận. Bài viết “Nhận diện phương thức, thủ đoạn lợi dụng hình thức góp họ để chiếm đoạt tài sản” trên chuyên mục Thực tiễn – Kinh nghiệm của tác giả La Thùy Diễm – Trần Văn Trung phân tích những quy định chung về hình thức góp họ, phương thức, thủ đoạn lợi dụng hình thức góp họ để chiếm đoạt tài sản trong một số loại tội phạm.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 02/2023 còn có các bài viết đáng chú ý như: “Về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả” của tác giả Lê Đình Nghĩa; “Bàn về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện” của tác giả Nguyễn Thị Trà My.

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang