Giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng Covid-19

14/08/2020 18:06

(kiemsat.vn)
Ngày 10/8/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020.

Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 của người thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg

Theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg mức giảm tiền thuê đất được áp dụng giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với các đối tượng được áp dụng theo Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có). Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Cũng theo Quyết định này, các đối tượng hưởng chính sách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này.

Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ GD-ĐT thông tin về phương án thi Tốt nghiệp THPT mùa dịch Covid-19

Bộ GD-ĐT dự kiến chỉ đạo phương án tổ chức thi theo hướng phân loại thí sinh theo các mức độ nguy cơ lây nhiễm để bố trí điểm thi, phòng thi...

Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

(Kiemsat.vn) - Hiện nay tình hình dịch Covid-19 tái diễn biến phức tạp có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác trong nước. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các nội dung dưới đây:
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang