Giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ xâm hại trẻ em

19/05/2017 02:56

(kiemsat.vn)
Ngày 16/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 18/CT-TTg về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, trong đó nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan Tư pháp.

Giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ xâm hại trẻ em

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, thời gian vừa qua, các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vì thế, để tăng cường giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này.

Xử lý dứt điểm các vụ xâm hại trẻ em

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng, chưa xử lý kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; hướng dẫn công an các cấp quy trình, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; các biện pháp điều tra thân thiện đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục; nâng cao năng lực, kỹ năng cho lực lượng công an các cấp về điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em.

Giải quyết kịp thời, nghiêm minh 

Đề nghị TANDTC, VKSNDTC chỉ đạo TAND, VKSND các cấp tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em để xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài; TANDTC chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật đối với các điều của BLHS quy định về xâm hại tình dục trẻ em để giải quyết vướng mắc trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với loại tội phạm này.

Ánh Phượng

Bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình được hỗ trợ gì?

(Kiemsat.vn) - Bạo lực trong gia đình là một trong những vấn nạn của xã hội. Bạo hành gia đình xảy ra ở mọi quốc gia, bất kể nền văn hóa và trình độ học vấn, bất kể tôn giáo và cũng không ngoại lệ giàu hay nghèo. Chúng ta cần có hành động gì để bảo vệ họ?
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang