Giải Búa liềm vàng 2018: Khẳng định vai trò, vị trí công tác xây dựng Đảng

11/03/2019 16:13

(kiemsat.vn)
Được phát động từ tháng 3/2018, giải Búa liềm vàng lần thứ III đã nhận được tổng số 1.825 tác phẩm tham gia ở các loại hình. Hội đồng chung khảo phát huy dân chủ, trao đổi, thảo luận thống nhất chọn ra 56 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Ảnh minh họa

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

Thực hiện kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ III, Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy đã ban hành công văn, kế hoạch ở địa phương đơn vị mình triển khai hưởng ứng Giải với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi mình phụ trách xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sinh động, định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới được dư luận quan tâm liên quan công tác xây dựng Đảng; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực bám sát thực tiễn để phát hiện, tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A (Ảnh: Laodong)

Trong quá trình triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng, nhiều địa phương, ngành đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức Giải, trong đó có VKSND tối cao. Cụ thể, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao giao cho Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân triển khai việc hưởng ứng, tham gia Giải trong toàn ngành; giao nhiệm vụ cho Tạp chí Kiểm sát làm đơn vị thường trực, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả, tham mưu lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu để gửi tham dự Giải.

Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền của ngành KSND đã có công văn gửi VKSQS Trung ương, các VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố và các cơ quan báo chí của ngành để quán triệt, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu Ban cán sự Đảng, cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị xác định việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành trong năm 2018 để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả; yêu cầu các Cơ quan báo chí của ngành, các Tổ Tuyên truyền, các Trang thông tin điện tử của các đơn vị trong ngành mở chuyên mục về chủ đề này.

Phát động cán bộ, Kiểm sát viên viết bài với nội dung sát với yêu cầu của Giải, gắn với trọng tâm công tác của ngành trong năm 2018 là tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, tăng cường kỷ cương kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu... Đặc biệt quan tâm phản ánh kết quả, bài học kinh nghiệm trong đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ và vai trò của VKSND trong cuộc đấu tranh đó.

Đã có 60 bài viết gửi về Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, nội dung các bài viết gửi về Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân, nhìn chung đã bám sát thực tiễn hoạt động của đơn vị, của ngành Kiểm sát nhân dân, phản ánh sát thực kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, nhất là các giải pháp, bài học kinh nghiệm về chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, nhiều bài viết còn đề cập về những đổi mới trong công tác cán bộ, về bản lĩnh, trách nhiệm của người Kiểm sát viên...

Ảnh minh họa

Ngoài ngành KSND, nhiều cơ quan báo chí đã chủ động tham dự Giải Búa liềm vàng một cách nghiêm túc, bài bản và hiệu quả. Kết quả của Giải Búa liềm vàng lần thứ III (tính đến ngày 15/11/2018), Cơ quan Thường trực Giải đã nhận được 1.825 tác phẩm. Trong đó, có 950 tác phẩm loại hình báo in, 286 tác phẩm loại hình báo điện tử, 398 tác phẩm truyền hình, 163 tác phẩm phát thanh và 28 tác phẩm ảnh báo chí.

Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2018 với những chủ trương lớn và hành động quyết liệt đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến:, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Một số tác phẩm đã phản ánh toàn diện trong mối quan hệ giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và mở rộng mối quan hệ đối ngoại ở tầm mức sâu rộng.

Qua các tác phẩm dự giải lần này, Giải Búa liềm vàng đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng.

Để có được thành công của Giải là do Ban Chỉ đạo Giải quan tâm, sâu sát trong công tác chỉ đạo, Ban Tổ chức quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, được các tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương rất quan tâm chỉ đạo triển khai ở các bộ, ngành, địa phương nên đã thu hút rất nhiều cơ quan báo chí cũng như phóng viên, biên tập viên và cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia viết bài hưởng ứng Giải.

Để tiếp tục tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV thành công hơn nữa, Ban Tổ chức Giải đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới, cụ thể: Lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để in sách, đồng thời tích cực thông tin, quảng bá về Giải và các tác phẩm đoạt Giải trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần tuyên truyền việc thực hiện chủ trương và các nghị quyết của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; xây dựng kế hoạch tổ chức và sớm ban hành công văn chỉ đạo việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV; phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan báo chí lớn xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về công tác xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương.

Đảng ủy VKSND tối cao: Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

(Kiemsat.vn) - Chiều 06/3, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi làm việc với Đảng ủy VKSND tối cao. Cùng dự còn có các đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Quảng và Nguyễn Huy Tiến.

Trao quyết định Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

(Kiemsat.vn) - Sáng 07/3, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Tiến sĩ Trần Công Phàn, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường cho Tiến sĩ Mai Đắc Biên.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang