Được vay đến 200 triệu đồng mà không cần tài sản đảm bảo

26/11/2018 09:27

(kiemsat.vn)
Theo Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25/10 thì nông dân được vay tối đa 200 triệu đồng mà không cần tài sản đảm bảo.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: internet)

Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Điểm đáng chú ý của Nghị định mới là tăng mức cho vay đối với cá nhân, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại khi không có tài sản bảo đảm.

Cụ thể, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức như sau:

- Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (quy định cũ tối đa 50 triệu đồng) (trừ trường hợp cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).

- Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn (quy định cũ tối đa 100 triệu đồng).

Việc nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với các khách hàng này góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân (nhất là vùng sâu, vùng xa); đồng thời góp phần hạn chế tình trạng khách hàng thiếu vốn sản xuất kinh doanh và không có tài sản bảo đảm phải tìm đến các nguồn vốn khác.

Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Nghị định cũng mở rộng đối tượng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được hưởng chính sách, cụ thể:

Bổ sung cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác có dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bổ sung doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp không thuộc khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay tối đa 70% nhu cầu vốn thực hiện dự án (Nghị định số 55 chỉ quy định doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng chính sách này).

Nghị định cũng quy định về việc tổ chức tín dụng xem xét thỏa thuận với khách hàng về thời gian ân hạn gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện trồng mới các loại cây lâu năm.

Nghị định số 116/2018/NĐ-CP được coi là bước đột phá đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.

Xem thêm>>>

Gói 100.000 tỷ đồng: Mũi đột phá vào nông nghiệp, nông thôn

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang