Đóng góp các ý kiến chất lượng cho các dự thảo luật

07/09/2022 14:10

(kiemsat.vn)
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về 6 dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 đã khai mạc sáng 7/9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP/ĐH

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Kết quả của quá trình phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết quán triệt Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí của Quốc hội trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội khóa XV đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, ban hành 8 luật, cho ý kiến 6 dự án luật khác, ban hành 62 nghị quyết với sự thống nhất, đồng thuận cao.

"Đây là kết quả của quá trình phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan, kết hợp với việc phát huy dân chủ, tranh thủ tối đa trí tuệ, đóng góp của cử tri và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các bậc lão thành cách mạng, các chuyên gia, nhà khoa học…; trong đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực, trách nhiệm, tâm huyết, hiệu quả của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nói chung và ĐBQH hoạt động chuyên trách nói riêng", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ 4 sắp tới của Quốc hội có nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng. Các dự án, dự thảo dự kiến trình Quốc hội thông qua đã được UBTVQH, Chính phủ chỉ đạo tổ chức thảo luận, lấy ý kiến qua nhiều vòng, tại nhiều hội nghị, hội thảo tham vấn.

UBTVQH cũng đã cho ý kiến kỹ lưỡng về những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật đầu tiên của UBTVQH (từ ngày 15-18/8/2022).

Để có thêm các ý kiến đa dạng, nhiều chiều, giúp cơ quan hữu quan nhận diện thêm các vấn đề mới phát sinh, nắm bắt bao quát toàn diện, giải trình thấu đáo hơn, bảo đảm chất lượng cao nhất của các dự án, dự thảo trình Quốc hội, UBTVQH quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để các ĐBQH hoạt động chuyên trách cho ý kiến vào từng dự án. Qua đó, góp phần vào việc xem xét, thông qua của Quốc hội đạt tỉ lệ tán thành cao, đồng thời, rút ngắn thời gian kỳ họp.

Tập trung thảo luận về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết

Với tinh thần đó, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 2 của nhiệm kỳ khóa XV sẽ tập trung thảo luận về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

Theo đó, thứ nhất, về các dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4: Đa số ý kiến ĐBQH đã thể hiện sự tán thành cao về sự cần thiết ban hành và nhất trí với nhiều nội dung chính của các dự thảo luật.

Đến nay, các nội dung đã cơ bản được thống nhất, chỉ còn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Cụ thể, về Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đến nay, còn một số vấn đề đề nghị ĐBQH tiếp tục quan tâm, thể hiện rõ chính kiến, quan điểm về: Điều chỉnh việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; việc cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng";…

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điệnChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các ĐBQH tiếp tục thảo luận, thể hiện rõ quan điểm về những vấn đề sau.

Một là, quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng. 

Hai là, phương thức cấp phép; cấp lại giấy phép sử dụng băng tần, làm rõ vì sao từ khi Luật có hiệu lực đã gần 12 năm vẫn không thực hiện được việc đấu giá, thi tuyển để cấp phép. 

Ba là, quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế - nội dung này đang còn khác nhau về quan điểm, cần được làm rõ nội hàm của chính sách này là gì và đánh giá tác động liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng băng tần, kể cả về khía cạnh công nghệ kỹ thuật để đảm bảo tính khả thi…

Về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị ĐBQH tập trung thảo luận các nhóm vấn đề: Một là, về phạm vi điều chỉnh. Hai là, về bố cục của dự thảo Luật. Ba làvề thẩm quyền và điều kiện cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Bốn là, hệ thống tổ chức cơ sở khám, chữa bệnh; cách thức chuyển tuyến, kết nối các tuyến khám, chữa bệnh; việc phân cấp đối với cơ sở y tế tư nhân;...

Về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)đề nghị các vị ĐBQH tập trung thảo luận, làm rõ: Một là, nhận diện các hành vi bạo lực gia đình; việc mở rộng với một số nhóm đối tượng không còn trong quan hệ hôn nhân, gia đình. Hai là, về tư vấn, hòa giải và xử lý tin báo, tố giác vụ việc; bảo vệ, hỗ trợ người báo tin tố giác bạo lực gia đình, người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình. Ba là, cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình và xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Bốn là, biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã và tòa án;...

Về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), đề nghị các vị ĐBQH cho ý kiến vào các nội dung: Một là, hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính; giải pháp đảm bảo tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra. Hai là, việc thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tại cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác của Nhà nước được giao thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước. Ba là, tiêu chí thành lập cơ quan thanh tra tại một số sở và thẩm quyền thành lập Thanh tra sở của UBND cấp tỉnh. Bốn là, quy trình thanh tra, cơ chế phối hợp, xử lý để tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra, kiểm toán…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/ĐH

Thứ hai, về 1 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 theo quy trình một kỳ họp. 

Cụ thể, về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị ĐBQH tập trung thảo luận về các điều kiện cần và đủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật theo quy trình 1 kỳ họp. Hai là, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật và tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế; tính khả thi khi triển khai thực hiện. Ba là, các quy định về đối tượng báo cáo; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; báo cáo giao dịch đáng ngờ, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền…

Về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), đề nghị các vị ĐBQH, nhất là những đại biểu có kinh nghiệm hoạt động lâu năm tại Quốc hội, tập trung cho ý kiến về quyền tranh luận của ĐBQH; nguyên tắc, tiêu chí tranh luận trong hoạt động chất vấn. Hai là, tiêu chí, điều kiện để Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp được linh hoạt điều chỉnh, rút ngắn thời gian phát biểu của ĐBQH, mời ĐBQH phát biểu, chất vấn, tranh luận không theo thứ tự đã đăng ký. Ba là, thẩm quyền tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; nội dung, quy trình, thủ tục xây dựng Nghị quyết kỳ họp của Quốc hội…

Nhấn mạnh, thời gian tổ chức Hội nghị chỉ có 2 ngày để cho ý kiến về 6 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị ĐBQH chuyên trách với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và đất nước, tham gia đầy đủ các phiên họp, thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa thực tiễn với lý luận, giữa tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân với các quyết sách trình Quốc hội xem xét thông qua; tranh thủ tối đa thời gian, cơ hội để nghiên cứu, trao đổi, tranh luận, phản biện với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nhằm đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc về các dự thảo.

"Các ý kiến của các ĐBQH chuyên trách sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật với mục tiêu đảm bảo chất lượng cao nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Hội nghị nghe báo cáo và thảo luận dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang