Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới

02/04/2021 09:05

(kiemsat.vn)
Ngày 01/4/2021, tập thể Lãnh đạo VKSND tối cao có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân về công tác thông tin tuyên truyền của Ngành. Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì buổi làm việc.

 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng và đồng chí Tạ Quang Khải; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, các cơ quan báo chí của Ngành đã thường xuyên cập nhật, thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là các quan điểm, chủ trương lớn hoặc các quy định mới về đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác hoạt động tư pháp và các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Tích cực, chủ động phối hợp với nhiều cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, góp phần giúp các cấp, các ngành và nhân dân có thêm thông tin và hiểu rõ hơn về ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thông qua việc phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng, phát sóng bộ phim truyền hình “Sinh tử”.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm được được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có hiệu quả tốt đã góp phần xây dựng hình ảnh của Ngành: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; phát động các phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến; tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, nhân đạo, từ thiện và giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới...  Hoạt động của các cơ quan báo chí của Ngành giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 có những bước phát triển đáng ghi nhận, chất lượng báo in, tạp chí in, báo chí điện tử đều được nâng lên cả về nội dung và hình thức trình bày.

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí ghi nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; nổi bật là thành công của bộ phim “Sinh tử” đã tạo dấu ấn lớn, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong hệ thống chính trị và thực thi pháp luật. Đồng thời nhấn mạnh, các cơ quan báo chí trong Ngành cần có cách làm mới, biện pháp mới tạo sự chuyển biến đột phá trong công tác tuyên truyền; gắn công tác tuyên truyền với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bám sát Chỉ thị công tác hằng năm của Viện trưởng VKSND tối cao và tôn chỉ, mục đích hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Ngành trong việc khai thác tin, bài; tăng cường nội dung tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND qua việc xuất bản các bài viết về các vụ án lớn, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo giải quyết, các vụ việc có tính chất phức tạp được dư luận xã hội quan tâm... để nhân dân, các cấp, các ngành hiểu rõ hơn, ủng hộ và đồng thuận với ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học làm đầu mối phối hợp với các cơ quan báo chí của Ngành xây dựng Chỉ thị mới của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tuyên truyền và Quy chế phối hợp về cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí, Tạp chí Kiểm sát chủ động phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng bộ phim mới tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong xây dựng, phát triển đất nước.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Kiemsat.vn) - Trong hai ngày 27-28/3/2021, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 31/3/2021, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến giữa 04 đơn vị: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tạp chí Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật và Văn phòng VKSND tối cao.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang