Danh mục mới về các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

21/03/2017 02:54

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT có Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/2/2017 ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Thông tư nay có hiệu lự thi hành kể từ ngày 10/4/2017.

Tình trạng buôn bán, vận chuyển, xuất, nhập khẩu, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNN thay thế cho Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNN ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Ngân Hà

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang