Đảng ủy VKSND tối cao tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

10/04/2024 20:40

(kiemsat.vn)
Ngày 10/4/2024, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy VKSND tối cao tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương bằng hình thức trực tuyến.

Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2024) và hướng tới Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương với 424 điểm cầu và hơn 17.350 đảng viên tham dự.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; đại diện các Đảng bộ và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao; Báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Các điểm cầu kết nối trực tuyến trong Ngành gồm: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh; các VKSND cấp cao tại thành phố Đà Nẵng và tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo viên tại Hội nghị có GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức Bộ Nội vụ.

Hội nghị đã nghe GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung Chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Nội dung bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 3 phần: Phần thứ Nhất: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; phần thứ Hai: Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; phần thứ Ba: Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030 xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ trình bày Chuyên đề: "Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm". Theo đó, cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách và công tác quản lý Nhà nước nói chung; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ; phổ biến pháp luật, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung;...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2024) và 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2024), hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đồng thời, cấp ủy các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, học tập và đúc rút ra bài học kinh nghiệm từ quan điểm của Đại hội XIII của Đảng, đó là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết; từ đó vận dụng vào thực tiễn, nhằm thúc đẩy trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả chất lượng cao.

PV

Triển khai một số nhiệm vụ cấp thiết tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

(Kiemsat.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 7/4/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang