Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng triển khai công tác Đảng năm 2021

25/02/2021 10:28

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 25/2, Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng triển khai công tác Đảng năm 2021. Đồng chí Phan Vũ Hoàng, Bí thư Đảng ủy VKSND cấp cao tại Đà Nẵng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, Công tác xây dựng Đảng của Viện cấp cao tại Đà Nẵng có nhiều chuyển biến về chất lượng, các Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, từng đồng chí đảng viên luôn tự giác nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ, lề lối, tác phong công tác, đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm qua, Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tập trung bồi dưỡng lý luận, chính trị, nghiệp vụ gắn liền với quy hoạch cán bộ, sử dụng, bố trí cán bộ, phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và vị trí công việc...

Đồng chí Phan Vũ Hoàng, Bí Thư Đảng ủy VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Vũ Hoàng, Bí Thư Đảng ủy VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng trong năm 2021. Theo đó, Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng của các đảng viên và thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với những đảng viên vi phạm điều cấm đảng viên không được làm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218QĐ/TW của Bộ chính trị và các Chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên về công tác dân vận, thực hiện Chỉ thị 05/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” của ngành KSND gắn với việc rèn luyện đạo đức phẩm chất người cán bộ kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Hội nghị đã đưa ra nhiều kiến nghị về công tác xây dựng Đảng, trong đó có kiến nghị, đề nghị Lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm phân bổ thêm chỉ tiêu học lớp cao cấp lý luận chính trị cho Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và mở các lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Trao tặng giấy khen cho chi bộ Văn phòng và chi bộ Viện 1

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 và phong trào thi đua do Đảng bộ VKSND tối cao phát động

Nhân dịp này, Đảng ủy VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã trao tặng Giấy khen cho hai tập thể Chi bộ và 19 Đảng viên có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và phong trào thi đua do Đảng bộ VKSND tối cao phát động.

Tạp chí Kiểm sát cần nắm bắt xu thế phát triển  

(Kiemsat.vn) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi trả lời phỏng vấn ANTV và Truyền hình Kiểm sát tháng 7/2013 đánh giá: “Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân hết sức có ý nghĩa, góp phần quan trọng làm cho nhân dân ta ngày càng hiểu sâu hơn hoạt động tư pháp nói chung và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân nói riêng, góp phần để toàn Đảng, toàn dân của chúng ta “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Đồng chí Nguyễn Huy Miện, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát nhớ lại.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kiểm sát online trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang