Đại hội Chi bộ Vụ 3 VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

28/09/2022 08:51

(kiemsat.vn)
Ngày 27/9, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) thuộc Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tặng hoa, chúc mừng Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy VKSND tối cao, Chi bộ Vụ 3 đã thực hiện thắng lợi và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong từng lĩnh vực cụ thể; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, đề cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; “Phân công rõ người, rõ việc, ấn định thời gian hoàn thành”; thường xuyên kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện. Duy trì mối quan hệ phối hợp trong Vụ để nâng cao hiệu quả công việc, thông qua việc phân công giải quyết án. Tổ chức nghiêm việc tự kiểm tra công tác chấp hành pháp luật hình sự và các quy chế nghiệp vụ của Ngành trong giải quyết vụ án, vụ việc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được giữ vững. Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy VKSND tối cao được triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời phát huy hiệu quả trong thực tiễn; tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, Chi ủy Chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định của Đảng. Việc nắm bắt tư tưởng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, rèn luyện đảng viên được thực hiện tốt, đảm bảo tính giáo dục và tính chiến đấu. Công tác kiện toàn cấp ủy khi có thay đổi về nhân sự được tiến hành kịp thời.

Chi bộ Vụ 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo Vụ 3 triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn đạt kết quả tích cực. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, Vụ 3 đã đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò công tố của Viện kiểm sát để làm tốt công tác chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; thực hiện đúng và linh hoạt các biện pháp kiểm sát, không để xảy ra trường hợp “hình sự hóa” các tranh chấp dân sự, kinh tế và ngược lại; chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử ngày càng nâng cao, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tập thể Vụ 3 đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Vụ 3 xác định mục tiêu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên trong đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và chỉ tiệu giải quyết án; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiệu của Quốc hội và Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng VKSND tối cao. Triển khai, quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng đi đôi với đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hàng năm, Chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Xây dựng tập thể Vụ 3 đạt “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân”; 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 20% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; không có cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật. Lãnh đạo tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Vụ 3 nhiệm kỳ 2022-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Vụ 3 trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung: Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ và đội ngũ đảng viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Tiếp tục phát huy đoàn kết trong toàn Chi bộ, Chi ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật; phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo theo đúng thời hạn, tiến độ yêu cầu; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 3 được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ 3 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022-2025./.

Chi bộ Đại diện văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

(Kiemsat.vn) - Đại hội Chi bộ Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Trần Kiến Xương, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Bí thư Chi bộ, Trưởng Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh chủ trì Đại hội.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang