Chi bộ Đại diện văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

24/09/2022 14:08

(kiemsat.vn)
Đại hội Chi bộ Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Trần Kiến Xương, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Bí thư Chi bộ, Trưởng Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh chủ trì Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội đã được nghe Báo cáo nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và đánh giá những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Thông qua báo cáo chính trị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025.

Về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi đảng viên trong Chi bộ tiếp tục tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tính dân chủ, đoàn kết, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo công tác đoàn thể, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên tham gia đóng góp ý kiến tham luận về các nội dung: Cần tiếp tục phát triển thêm Đảng viên mới để hoàn thiện Chi bộ ngày càng phát triển vững mạnh; để công tác sinh hoạt chuyên đề được thuyết phTạiục hơn, nên tổ chức các buổi về nguồn tại các di tích lịch sử cho các đảng viên theo định kỳ sẽ hiệu quả hơn; cần tiếp tục đẩy mạnh công tác sinh hoạt đoàn; quan tâm hơn đến công tác đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy; chăm lo tốt hơn đời sống cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị…

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kì 2022-2025.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Đại diện Văn phòng đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định. Đại hội cũng xem xét, lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng và tín nhiệm bầu đồng chí Trần Kiến Xương, Trưởng Đại diện tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Trần Kiến Xương, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong Chi bộ đã làm nên sự thành công của Đại hội Chi bộ Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Kiến Xương, Bí thư Chi bộ đánh giá, Đại hội lần này đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra; bên cạnh đó, đặt ra những nhiệm vụ hết sức quan trọng, không chỉ quyết định những nhiệm vụ sắp tới mà còn là cơ sở để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ mới, góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu, sau Đại hội, Chi ủy nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội Chi bộ; bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan VKSND tối cao để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang