Chi bộ Vụ 10 VKSND tối cao tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

23/09/2022 06:00

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 22/9, Chi bộ Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) thuộc Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao tặng hoa, chúc mừng Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Vụ 10 đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được đề ra trong Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Bám sát quy chế làm việc của Chi bộ, đơn vị, phân công cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách; thường xuyên quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức. Công tác sinh hoạt được đổi mới, nội dung các buổi sinh hoạt ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả. Chi bộ chú trọng thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.

Về công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, Chi bộ Vụ 10 đã lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. Động viên các tổ chức đoàn thể, đoàn viên, hội viên đơn vị tích cực trong các hoạt động do cơ quan vận động, tổ chức như: Tham gia hiến máu, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống Covid-19.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Vụ 10 tập trung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát địa phương. Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo VKSND tối cao về công tác chuyên môn nghiệp vụ. Ban chi ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chính sách cán bộ; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên theo học các lớp về chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Vụ 10 nhiệm kỳ 2022-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ Vụ 10 trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2022 - 2025 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường chất lượng công tác chuyên môn; tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ, góp phần tích cực xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 10 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang