Đại hội chi bộ Tạp chí Kiểm sát nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

16/09/2022 22:06

(kiemsat.vn)
Sáng 16/9/2022, Chi bộ Tạp chí Kiểm sát tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Tạp chí Kiểm sát nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong bối cảnh nhiệm kỳ 2020 - 2022 có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh covid - 19 bùng phát, diễn biến phức tạp, nhiều thời gian phải thực hiện gián cách xã hội, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác đảng; tuy nhiên, chi bộ Tạp chí Kiểm sát đã nghiên cứu vận dụng sáng tạo phương pháp làm việc, hội họp một cách phù hợp; do vậy vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả.

Chi bộ Tạp chí Kiểm sát đã thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời và đầy đủ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch tới toàn thể đảng viên trong chi bộ; Ban chi ủy và Lãnh đạo đơn vị có sự phối hợp tốt thông qua Quy chế phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; nội bộ đơn vị, chi bộ đoàn kết thống nhất; cán bộ, đảng viên, người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Chi bộ Tạp chí Kiểm sát đã chú trọng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện trong Đảng bộ và các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ là cơ quan báo chí của VKSND tối cao.

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ Tạp chí Kiểm sát luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy và quy định của đơn vị cũng như của Ngành. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện, Đảng ủy VKSND tối cao, chi bộ Tạp chí Kiểm sát đã có nhiều giải pháp có hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo; nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề phong phú, phù hợp với thực tiễn công tác của đơn vị; duy trì có nề nếp chế độ sinh hoạt, hội họp; hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao chất lượng tài liệu cũng như công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội chi bộ Tạp chí Kiểm sát nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng thời đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng chi bộ; công tác phối hợp giữa Ban chi ủy với Thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo , tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, chi bộ Tạp chí Kiểm sát sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh đoàn kết trong chi bộ, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác chi bộ đã đề ra; triển khai kịp thời, hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và VKSND tối cao; tập trung lãnh đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, tính khoa học và thực tiễn của các ấn phẩm Tạp chí Kiểm sát để phục vụ tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, học tập, công tác và tuyên truyền của các đơn vị trong và ngoài Ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Tạp chí Kiểm sát nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội chi bộ Tạp chí Kiểm sát đã bầu ra Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí; đồng chí Hoàng Anh Tuyên, Tổng biên tập tái đắc cử chức vụ Bí thư chi bộ Tạp chí Kiểm sát nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang