Đà Nẵng trả gấp 280 lần mức lương cơ sở để chiêu mộ nhân tài

16/08/2017 03:19

Ngày 15/8, Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng cho biết, HĐND thành phố vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách phát triển nguồn lực chất lượng cao khu vực công TP Đà Nẵng. Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kinh phí từ 80 - 280 lần mức lương cơ sở để thu hút nhân lực chất lượng cao đến làm việc lâu dài tại thành phố.

Chính sách này nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao có nguyện vọng đến làm việc lâu dài tại cơ quan, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng quản lý. Đối tượng là những chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đào tạo uy tín trong và ngoài nước, những chuyên gia có uy tín trên các lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu nhằm phục vụ kinh tế – xã hội của thành phố.

Trong đó, đối tượng được thu hút đến làm việc lâu dài tại Đà Nẵng đào tạo trong nước sẽ được hỗ trợ kinh phí từ 80-200 lần mức lương cơ sở. Riêng người được đào tạo tại các trường nằm trong danh sách 200 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới sẽ được hỗ trợ 180 lần mức lương cơ sở đối với đại học và 280 lần mức lương cơ sở đối với tiến sĩ.

Nghị quyết của HĐND TP. Đà Nẵng về vấn đề thu hút nguồn nhân lực. Ảnh: Mỹ Linh

Đối với một số vị trí công việc đặc thù khó thu hút, ngoài khoản hỗ trợ nêu trên còn được hỗ trợ thêm kinh phí. Mức hỗ trợ do UBND TP Đà Nẵng quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng nhưng không quá 200 lần mức lương cơ sở. Được ưu tiên xem xét việc tuyển dụng công chức hoặc tham gia tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước và TP Đà Nẵng.Bên cạnh đó, với những trường hợp khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở, được xem xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc hỗ trợ vốn vay ưu đãi trong thời gian 10 -15 năm để mua nhà ở xã hội theo quy định của Nhà nước và TP Đà Nẵng.

Riêng đối với chuyên gia làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian tại thành phố, căn cứ quy định hiện hành về mức lương đối với chuyên gia, tùy từng lĩnh vực công việc, thành phố thỏa thuận mức hợp đồng thuê chuyên gia (bao gồm lương, nhà ở, đi lại…) được thể hiện thông qua hợp đồng thuê khoán chuyên gia.

Được biết, nghị quyết được HĐND thành phố thông qua ngày 7/7/2017 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.

MỸ LINH/lao.dong

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang