Cụm thi đua số 7 VKSND tối cao ký Giao ước thi đua

02/03/2020 17:08

(kiemsat.vn)
Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong năm 2019, đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân. Chiều ngày 28/02/2020 tại VKSND tỉnh Lâm Đồng, Cụm thi đua số 7 VKSND tối cao đã tiến hành Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng VKSND tối cao; các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 7 gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông.

Trong năm vừa qua, công tác thi đua khen thường đã được các đơn vị trong Cụm triển khai một các chủ động, tích cực, toàn diện, trong đó nổi bật là đã đổi mới tổ chức phong trào thi đua; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt, theo chuyên đề, hướng thi đua vào khắc phục các mặt còn yếu, gắn với đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, Kiểm sát viên khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành Kiểm sát nhân dân, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước của Ngành lần thứ VI, đồng thời cũng là năm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội về công tác tư pháp, nên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2020 của VKSND tối cao. 

Đồng chí Vũ Văn Diến, Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị

Trên tinh thần đó, Lãnh đạo các đơn vị đều đã có những văn bản nhằm quán triệt hai cấp Kiểm sát ngành mình tiếp tục nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 7  ký kết giao ước phong trào thi đua năm 2020

Các đơn vị trong Cụm đã thống nhất thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo khách quan, dân chủ, thực chất, chú trọng khen thưởng đột xuất; quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng kịp thời những mô hình mới, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cam kết tăng cường các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, các điển hình tiên tiến giữa các đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa, động viên mọi công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Trước khi kết thúc hội nghị, thủ trưởng các đơn vị trong khối thi đua số 7 đã phát động và tiến hành kí kết giao ước phong trào thi đua năm 2020, đây sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân tại các đơn vị trực thuộc.
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang