Cục Kế hoạch – Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2017

02/01/2017 06:21

(Kiểm sát) – Sáng 30/12/2016, tại Hà Nội, Cục Kế hoạch – Tài chính (Cục 3) VKSNDTC tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2016, Cục 3 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác đề ra. Căn cứ nguồn kinh phí được giao, Cục 3 đã tham mưu cho Lãnh đạo VKSNDTC phân bổ kinh phí cho các đơn vị đáp ứng được thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của toàn Ngành. Cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức được cải thiện.
Hoàn thành việc mua sắm tài sản, trang thiết bị theo Đề án năm 2016 đã đảm bảo tốt hơn hoạt động của các đơn vị; công tác đấu thầu, mua sắm tập trung đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của pháp luật; công tác lập dự toán, đặc biệt là kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư được chú trọng.
Cùng với đó, Cục 3 đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các Viện kiểm sát địa phương giải quyết cơ bản vướng mắc về đầu tư công.

Đồng chí Lương Văn Thành, Cục trưởng Cục 3 phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lương Văn Thành, Cục trưởng Cục 3 phát biểu tại hội nghị

Với chủ đề “Đào tạo và kỷ cương”, Cục 3 đã xác định công tác tự đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong công tác; siết chặt kỷ cương và trách nhiệm công tác, kỷ luật về tài chính để năm 2017 thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm  trao Cờ thi đua của ngành KSND cho Cục 3
Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm trao Cờ thi đua của ngành KSND cho Cục 3


… Và trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân của đơn vị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm đánh giá cao kết quả đạt được của Cục Kế hoạch – Tài chính trong năm 2016 và đồng chí yêu cầu tập thể lãnh đạo Cục 3 chỉ đạo công chức trong năm 2017 tập trung vào thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Lãnh đạo VKSNDTC trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài chính, ngân sách, kế toán, đầu tư xây dựng… chính sách chế độ tài chính trong ngành KSND theo quy định của pháp luật; ngoài ra, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành đơn vị; tích cực phối hợp với các Bộ, ngành trong công tác tài chính nhằm tăng cường nguồn kinh phí, cơ sở vật chất cho Ngành; sắp xếp cán bộ phù hợp với yêu cầu công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ…/.

NGUYỄN LONG

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang