Công đoàn VKSND tỉnh Quảng Ngãi được vinh danh là đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong nhiều phong trào thi đua

02/02/2023 16:18

(kiemsat.vn)
Trong năm 2022, Công đoàn VKSND tỉnh Quảng Ngãi luôn được sự chỉ đạo chặt chẽ, hướng dẫn kịp thời của VKSND tối cao; sự quan tâm tạo điều kiện của Cấp ủy địa phương; sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban cán sự, lãnh đạo VKSND tỉnh và sự quyết tâm, thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả cao trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Với ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; toàn khóa và hàng năm Công đoàn VKSND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt nhiệm vụ “Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân”. Ban chấp hành công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng công đoàn, xây dựng đội ngũ đoàn viên Công đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Tập thể Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Quảng Ngãi được vinh danh là tập thể xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tập thể bạn chấp hành Công đoàn đã triển khai quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao, kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND tỉnh Quảng Ngãi và Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai để đoàn viên cam kết, đăng ký nội dung vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, cá nhân để hành động, thực hiện.

Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của đoàn viên Công đoàn nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Ngành, hàng năm đều tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tử tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề trọng tâm, yếu kém, hạn chế trong quá trình hoạt động gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022 cho Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Quảng Ngãi.

Công đoàn đã có 02 giải pháp trong tổ chức, triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị được công nhận đó là: Mô hình “Đoàn viên Công đoàn thực hành tiết kiệm, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp xây dựng Quỹ Nghĩa tình ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi”. Mô hình "Dân vận khéo trong công tác tiếp dân, hòa giải, giải quyết thấu đáo, kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân lấy yếu tố hài lòng của công dân làm cơ sở đánh giá chất lượng công tác và đăng tải công khai kết quả xử lý trên Trang Thông tin điện tử VKSND tỉnh Quảng Ngãi”.

Năm 2022 Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Quảng Ngãi luôn tuân thủ và quán triệt đến toàn thể đoàn viên của đơn vị, ngành thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và chỉ đạo của ngành KSND thực hiện nhiệm vụ được giao. Luôn tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động an sinh xã hội do cơ quan, công đoàn hay các tổ chức khác phát động và thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng, tiêu biểu như: ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh, người dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19, Ủng hộ ngày lương quỹ phòng chống thiên tai, mua Bảo hiểm thân thể cho đoàn viên Công đoàn, thăm hỏi và hỗ trợ cho cán bộ công chức, người lao động VKSND 02 cấp có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nặng và bệnh hiểm nghèo, thăm và tặng quà cho cán bộ công chức, người lao động đã nghỉ hưu trong ngành, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn đón Tết nguyên đán, phối hợp tổ chức chương trình chăm lo đón Tết nguyên đán, tết sum vầy cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sơn Hà, Nghĩa Hành, Sơn Tây, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng...với tổng số tiền 151.000,000đ; phát động phong trào hiến máu nhân đạo đơn vị đã có 11 đoàn viên tham gia tình nguyện trong 2 đợt do tỉnh phát động. Tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo viện, ban chấp hành Công đoàn, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ với cán bộ công chức và người lao động nữ toàn Ngành để lắng nghe tâm tư nguyện vọng chia sẻ khó khăn và những tâm sự chính đáng của nữ trong toàn Ngành. Tham gia đầy đủ các phong trào thể dục thể thao do Ngành và địa phương phát động. Tổ chức thăm quan ôn lại truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước nhân ngày 20/10, 8/3, ngày thành lập ngành 26/7, hưởng ứng Lễ hội áo dài do Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn viên chức phát động đến 2 cấp kiểm sát trong toàn Ngành. Phát động phong trào thi đua nét đẹp Kiểm sát nhân dân đến toàn ngành và các nhiệm vụ khác nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát động hưởng ứng xem phát sóng bộ phim truyền hình nhiều tập về Ngành do VKSND tối cao phối hợp với Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng, phát sóng với chủ đề phản ánh vai trò, trách nhiệm của Viện KSND trong phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm gắn với hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân trên kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV). Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Ngãi: Tổ chức đưa tin bài về các hoạt động của ngành, của Công đoàn VKSND tỉnh Quảng Ngãi trong đó đáng lưu ý các hoạt động về công tác an sinh xã hội, kỷ niệm các ngày thành lập Ngành, các hoạt động trong công tác...; xây dựng phóng sự trong cuộc thi tìm hiệu Bộ Luật Hình sự 2015, Bộ luật Dân sự, phiên tòa giả định, tuyên truyền vận động cán bộ công chức tham gia học tập chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của nhà nước; vận động nữ cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Vận động, tạo điều kiện chi chị em học tập nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý...

Đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu thi đua của địa phương và của ngành Kiểm sát nhân dân được giao nhờ đó: Năm 2022, VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã đạt danh hiệu Cờ Thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, bằng khen của UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cụm khối các cơ quan TW, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW 8; Bằng khen về thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm; đã công nhận 18 giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, Công đoàn VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã được Liên đoàn Lao động, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và là một trong những tập thể đã được vinh danh là tập thể xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2023, năm diễn ra sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 63 năm ngày thành lập ngành KSND, 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát tỉnh phát động phong trào thi đua trong đoàn viên. 

Bên cạnh đó tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Ban chấp hành Công đoàn vận động đoàn viên tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, đổi mới quy trình làm việc, quản lý; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn các cấp nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 03/CTr-LĐLĐ ngày 11/9/2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023. Vận động đoàn viên và các tổ Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng các ngày Lễ, sự kiện lớn của Đảng, của đất nước và tổ chức Công đoàn. Tiếp tục phấn đấu năm 2023 đơn vị đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang