Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp

22/11/2018 19:36

(kiemsat.vn)
Chiều 22/11/2018, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì buổi lễ.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Nguyễn Văn Khánh, Bùi Mạnh Cường; đại diện các Ban đảng Trung ương; Bộ Nội vụ; Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện thường vụ Đảng ủy; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương các đơn vị thuộc VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp, KTV cao cấp thuộc VKSND tối cao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao quyết định Kiểm sát viên VKSND tối cao cho đồng chí Nguyễn Huy Tiến và đồng chí Nguyễn Văn Quảng

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao, cụ thể:

- Quyết định số 1836/QĐ-CTN ngày 16/10/2018 bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tiến, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao; Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

- Quyết định số 1837/QĐ-CTN ngày 16/10/2018 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao; Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tiếp sau, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp của Viện trưởng VKSNDTC ngày 21/11/2018 cho 06 đồng chí bao gồm: Ông Phan Văn Tâm, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND; ông Lương Phúc Sơn, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh; ông Lại Hợp Mạnh, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình; ông Phan Văn Kỷ, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Thanh Hải, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Quyết định Kiểm sát viên cao cấp cho 06 đồng chí được bổ nhiệm

Các đồng chí được bổ nhiệm tuyên thệ

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao tin tưởng rằng, các đồng chí được bổ nhiệm ngày hôm nay sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; đoàn kết, cùng tập thể Lãnh đạo VKSND tối cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành, xứng đáng với sự quan tâm, tín nhiệm, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát.Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao và chức danh Kiểm sát viên cao cấp. Đồng chí nhấn mạnh: Với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, các đồng chí được bổ nhiệm ngày hôm nay phải luôn phát huy tính gương mẫu và tinh thần đoàn kết cả trong công việc và cuộc sống; đối với công việc cần gắn nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ chuyên môn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xem thêm >>>

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế và Đắk Nông

VKSQS Quân khu 7; VKSND các tỉnh Cao Bằng và Tiền Giang công bố, trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang