Có được xét kết nạp Đảng khi em trai đang chấp hành án phạt tù?

05/02/2018 11:53

Tôi đang làm hồ sơ xin xét kết nạp Đảng. Cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ và vợ tôi đều có lý lịch rõ ràng; con tôi còn nhỏ, nhưng hiện tại em trai tôi đang chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Vậy, tôi có được xét kết nạp vào Đảng không?

Ảnh minh họa

Câu hỏi của bạn, Kiemsat.vn trả lời như sau:

- Căn cứ quy định tại điểm a, b mục 3.4 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng như sau:

3.4.Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm :

- Người vào Đảng.

- Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

b) Nội dung thẩm tra

- Đối với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

- Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Như vậy, bắt buộc khi làm hồ sơ kết nạp Đảng sẽ có thủ tục thẩm tra lý lịch. Tuy nhiên, theo quy định trên thì trong các đối tượng thẩm tra không bao gồm anh, chị, em của người vào Đảng, do đó qúa trình thẩm tra sẽ không thẩm tra em trai bạn. Mặc dù vậy, lý lịch kê khai của bạn vẫn bao gồm phần thông tin về em trai.

- Căn cứ Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tại Khoản 2, Điều 2 quy định người vào Đảng có người thân vi phạm một trong các điều sau đây thì không được kết nạp: 

Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng; vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng: 

- Đã làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, công tác viên hoặc làm việc cho các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát đặc biệt của địch.

- Tham gia bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch có tội ác với cách mạng, với nhân dân; giữ chức vụ uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban thư ký hoặc tương đương trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động, đứng đầu tổ chức chính trị-xã hội do địch lập ra từ cấp xã và tương đương trở lên.”

Như vậy, việc em trai của bạn đang chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản không ảnh hưởng đến việc kết nạp Đảng của bạn, do em trai bạn không thuộc đối tượng là người thân của người vào Đảng vi phạm mà người vào Đảng không được kết nạp.

(4) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang