Cần tạo chuyển biến đồng bộ trong công tác ứng dụng CNTT

03/04/2017 10:07

(kiemsat.vn)
Ngày 03/4, VKSNDTC phối hợp với VKSND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2017. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 250 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ thuộc VKSNDTC, các VKSND cấp cao, VKS Quân sự Trung ương và VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai giới thiệu cơ bản phần mềm

“Văn phòng điện tử di động I.Office” và “Sổ thụ lý điện tử án hình sự”

Chất lượng công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành KSND trong những năm qua. Nhận thức rõ trách nhiệm chung của ngành cũng như vai trò và tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong việc thực hiện chức năng công tác kiểm sát, VKSND tỉnh Đồng Nai đã trở thành điểm sáng trong ứng dụng công nghệ thông tin và tích hợp thông tin vào công tác quản lý với nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, Đồng Nai là địa bàn có tình hình an ninh chính trị phức tạp với hơn 3.000 án hình sự/năm và 20.000 vụ việc dân sự/năm, từ đó, đòi hỏi đơn vị phải có những giải pháp hiệu quả cho hoạt động quản lý và thực hiện nhiệm vụ. Trước yêu cầu công tác, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai xây dựng và triển khai thực hiện phần mềm “Văn phòng điện tử di động I.Office”, phần mềm “Sổ thụ lý điện tử án hình sự”. Việc ứng dụng các phần mềm trên đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công việc của đơn vị; việc khai thác thông tin, tài liệu được kịp thời, nhanh chóng, bảo mật; tiết kiệm kinh phí; đảm bảo tất cả tin báo, tố giác tội phạm, vụ án hình sự đều được thụ lý, giải quyết kịp thời, tránh quá hạn kéo dài, bỏ lọt tội phạm.

Tại Hội nghị, Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSNDTC đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác thông kê và công nghệ thông tin của các đơn vị, đồng thời phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường – Phó Viện trưởng VKSNDTC ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác phối hợp, phát triển công nghệ thông tin của VKSND tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị trong toàn ngành cần tập trung thực hiện trong năm 2017 như: Nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin; triển khai đồng bộ, hiệu quả và nhân rộng các phần mềm quản lý cán bộ, quản lý công văn đi – đến, phần mềm hộp thư điện tử, phần mềm kế toán của ngành cũng như các phần mềm quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo VKSND các cấp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông kê và công nghệ thông tin; xây dựng quy chế về sử dụng internet và chỉ thị về an ninh mạng, tăng cường bảo mật dữ liệu; hoàn thành hệ thống giám sát phiên tòa. Từ đó, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí; hoạt động nghiệp vụ được triển khai nhanh chóng, linh hoạt, chính xác; tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả đồng bộ trong công tác kiểm sát; góp phần thực hiện cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu chính trị trong toàn ngành.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC tặng bằng khen cho các cá nhân,

tập thể có thành tích trong công tác triển khai ứng dụng CNTT của VKSND tỉnh Đồng Nai

Thiên Trang

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang