Cấm thể hiện hình ảnh tranh chấp chủ quyền trên nhãn hàng hóa

17/05/2017 09:11

(kiemsat.vn)
Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 01/6/2017

Theo đó, ngoài nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa khoản 1 Điều 10; tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa được thể hiện các nội dung khác trên nhãn hàng hóa nhưng phải đảm bảo yêu cầu tại Điều 18 của Nghị định này.

Cấm thể hiện hình ảnh tranh chấp chủ quyền trên nhãn hàng hóa Ảnh minh họa nguồn (internet)

Đặc biệt, nhãn hàng hóa không được thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan đến:

– Tranh chấp chủ quyền;

– Các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Đồng thời, Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định về nội dung chuyển tiếp như sau:

– Hàng hóa có nhãn đúng quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước ngày 01/6/2017 thì được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó.

– Đối với nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa thỏa yêu cầu tại Nghị định 89 đã được sản xuất, in ấn trước ngày 01/6/2017 được tiếp tục sử dụng (nhưng không quá 02 năm kể từ ngày 01/6/2017).

Anh Minh

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang