Bước tiến mới trong trong quan hệ tư pháp Việt Nam - Italia

05/06/2019 14:59

(kiemsat.vn)
Từ ngày 04-6/6, tại Hà Nội đã diễn ra đàm phán Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Italia.

Đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 13 và ông Stefano Opilio ký Biên bản đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà I-ta-li-a

Đoàn đàm phán Việt Nam do đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 13 làm Trưởng đoàn gồm các thành viên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Tòa án nhân dân tối cao.

Về phía Cộng hòa Italia, đoàn đàm phán liên ngành do Ông Stefano Opilio, Chánh Văn phòng Hợp tác quốc tế, Tổng Vụ Tư pháp hình sự, Bộ Tư pháp I-ta-li-a làm Trưởng đoàn. 

Hai Bên đã tiến hành đàm phán từng điều, khoản của Hiệp định; trao đổi về pháp luật có liên quan của mỗi nước; từ đó xem xét thống nhất phương án xử lý những vấn đề có quan điểm khác biệt; thảo luận, giải thích các nội dung còn chưa rõ và đi đến thống nhất về dự thảo Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước.

Trong không khí cởi mở, hữu nghị, hợp tác và trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, hai đoàn đàm phán đã thống nhất được về cơ bản các điều khoản chung của Hiệp định Tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam và Italia. 

Kết thúc vòng đàm phán, Đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 13 và ông Stefano Opilio đã ký Biên bản đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà I-ta-li-a để ghi nhận kết quả đàm phán đã đạt được, tạo cơ sở cho các thủ tục tiếp theo để đi đến ký chính thức Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang