Bộ luật Dân sự năm 2015: Di chúc có thể được đánh máy

26/06/2016 09:52

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Hình thức di chúc chứa đựng nội dung của di chúc theo một trình tự nhất định.

Về trường hợp di chúc được lập thành văn bản, Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc (Điều 656).
Để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay khi đánh máy và in ấn là cách thức phổ biến trong soạn văn bản, Bộ luật Dân sự năm 2015 bổ sung quy định cho phép di chúc có thể được đánh máy: Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc (Điều 634)./.

HỒNG HẢI

Người chưa thành niên có đứng tên sổ đỏ được không?

Tôi định tặng cho cháu nội một căn nhà gắn liền với đất, nhưng hiện cháu mới 14 tuổi. Vậy, lúc này cháu tôi có được nhận nhà đất và được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất không?

Hướng dẫn giải quyết trường hợp đương sự có dấu hiệu tâm thần

(Kiemsat.vn) - Trong vụ án dân sự mà đương sự có dấu hiệu tâm thần thì tùy vào việc có đơn yêu cầu tuyên bố người đó mất năng lực hành vi dân sự, Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự hoặc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục chung.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang