Bảo vệ môi trường du lịch và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch

01/08/2017 06:01

(kiemsat.vn)
Luật Du lịch 2017 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017 quy định về tài nguyên du lịch, hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch.

Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ môi trường du lịch và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch

Theo đó, môi trường du lịch phải được bảo vệ, tôn tạo và phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh.

Từ 01/1/2017 Bảo vệ môi trường du lịch và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành quy định nhằm bảo vệ, tôn tạo và phát triển môi trường du lịch. Chính quyền địa phương các cấp có biện pháp bảo vệ, tôn tạo và phát triển môi trường du lịch phù hợp với thực tế của địa phương.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong hoạt động kinh doanh; khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động của mình gây ra đối với môi trường; có biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh của mình.

Từ 01/1/2017 Bảo vệ môi trường du lịch và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Khách du lịch, cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự nhằm nâng cao hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch

Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật. Xâm hại tài nguyên du lịch, môi trường du lịch.

Từ 01/1/2017 Bảo vệ môi trường du lịch và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Phân biệt đối xử với khách du lịch, thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch; tranh giành khách du lịch, nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ. Kinh doanh du lịch khi không đủ điều kiện kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh hoặc không duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành khác hoặc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh. Hành nghề hướng dẫn du lịch khi không đủ điều kiện hành nghề.

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet) Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Quảng cáo không đúng loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quảng cáo về loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật khác có liên quan.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2018.

Anh Nga
(giới thiệu)

Khách quốc tế đến Việt Nam vượt mốc 5 triệu lượt

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 5,2 triệu lượt người, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mộc Châu sẽ là khu du lịch cấp quốc gia

(Kiemsat.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 588/QĐ-TTg ngày 3/5/2017 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang